top of page

klik op een collectie en bekijk alle werken

Collections

Click on a collection and view all works

Presentatie postkaart web_zwart.jpg
Presentatie boek web.jpg

Info

Enkel de werken die terug te vinden zijn onder "Shop" zijn te koop.

 • Deze werken hebben een gelimiteerde oplage van 3 stuks en worden gecertificeerd met nummer, naam van het werk en ondertekend door Stefaan.

 • De werken kunnen op verschillende materialen en formaten gedrukt worden.
  Enkel de verhouding (breedte x hoogte) ligt vast.

 • Bepaalde druktechnieken zijn geschikt om het werk buiten te hangen (Dibond).

 • Ook kan er een ophangsysteem voorzien worden.

Voor alle vragen i.v.m. prijs en levering kan u mij contacteren door het invulformulier in te vullen hieronder.

Of stuur een mail naar kepano@telenet.be.
Vermeld altijd duidelijk de Collectie en de naam van het werk.

Wat is Dibond

Aluminium-dibond is een zeer stabiel materiaal dat bestaat uit twee aluminium platen en een polyethyleen plaat. Het 3 mm dikke paneel is geschikt voor binnen en bij directdruk tevens voor buiten, in de keuken of in de badkamer. 
Aluminium-dibond weegt ca . 5,5 kg per vierkante meter.

Only the works that can be found under "Shop" are for sale.

 • These works have a limited edition of 3 pieces and are certified with number, name of the work and signed by Stefaan.

 • The works can be printed on different materials and formats.

 • Only the ratio (width x height) is fixed.

 • Certain printing techniques are suitable for hanging the work outside (Dibond).

 • A suspension system can also be provided.

 

For all questions regarding price and delivery you can contact me by filling in the form below.

Or send an email to kepano@telenet.be.

Always clearly mention the Collection and the name of the work.

What is Dibond?

Aluminium Dibond is a very stable material that consists of two aluminium plates and a polyethylene plate. The 3 mm thick panel is suitable for indoors and at direct pressure also for outdoors, in the kitchen or in the bathroom. 

Aluminium Dibond weighs approx. 5.5 kg per square metre.

Bericht ontvangen!

bottom of page