klik op een collectie en bekijk alle werken

Collections

Click on a collection and view all works

1/1
Presentatie postkaart web_zwart.jpg
Presentatie boek web.jpg

Info

Enkel de werken die terug te vinden zijn onder "Shop" zijn te koop.

 • Deze werken hebben een gelimiteerde oplage van 3 stuks en worden gecertificeerd met nummer, naam van het werk en ondertekend door Stefaan.

 • De werken kunnen op verschillende materialen en formaten gedrukt worden.
  Enkel de verhouding (breedte x hoogte) ligt vast.

 • Bepaalde druktechnieken zijn geschikt om het werk buiten te hangen (Dibond).

 • Ook kan er een ophangsysteem voorzien worden.

Voor alle vragen i.v.m. prijs en levering kan u mij contacteren door het invulformulier in te vullen hieronder.

Of stuur een mail naar kepano@telenet.be.
Vermeld altijd duidelijk de Collectie en de naam van het werk.

Wat is Dibond

Aluminium-dibond is een zeer stabiel materiaal dat bestaat uit twee aluminium platen en een polyethyleen plaat. Het 3 mm dikke paneel is geschikt voor binnen en bij directdruk tevens voor buiten, in de keuken of in de badkamer. 
Aluminium-dibond weegt ca . 5,5 kg per vierkante meter.

Only the works that can be found under "Shop" are for sale.

 • These works have a limited edition of 3 pieces and are certified with number, name of the work and signed by Stefaan.

 • The works can be printed on different materials and formats.

 • Only the ratio (width x height) is fixed.

 • Certain printing techniques are suitable for hanging the work outside (Dibond).

 • A suspension system can also be provided.

 

For all questions regarding price and delivery you can contact me by filling in the form below.

Or send an email to kepano@telenet.be.

Always clearly mention the Collection and the name of the work.

What is Dibond?

Aluminium Dibond is a very stable material that consists of two aluminium plates and a polyethylene plate. The 3 mm thick panel is suitable for indoors and at direct pressure also for outdoors, in the kitchen or in the bathroom. 

Aluminium Dibond weighs approx. 5.5 kg per square metre.